Genti

VÅRA TJÄNSTER

Vi är experter inom IT-infrastruktur, applikationsdrift samt Service Management och dess processer.

LÄS MER OM VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

LINUX-polen

LINUX-poolen består av mycket erfarna Linux tekniker och konsulter som hjälper dig med alla typer av linuxrelaterade problem. Vi kan Red Hat’s produkter och dess integration mot andra produkter och miljöer.

Hos LINUX-poolen får du snabb respons på dina frågor. Enklare problem tas vi direkt via telefon, mail, GENTI- bloggen. För större problem planerar vi in ett fönster för felsökning. Vi tar också större åtaganden.

LINUX-poolen jobbar med allt från korta, snabba uppdrag till långa och stora åtaganden. Hos oss kan du avropa konsulthjälp i varierande grad över tiden om du känner att du har en varierande behovet av hjälp och tycker det är svårt att signera en konsult för en viss beläggningsgrad över en period.

Red Hat Enterprise
Linux Red Hat Enterprise
Virtualization Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

Red Hat CloudForms
Red Hat Storage
Red Hat Enteprise Linux OpenStack Platform
Red Hat Open Shift

IT-infrastruktur/applikationsdrift

Med teknisk expertis, projektledning och driftledning ser Genti till att din infrastruktur och dina processer fungerar – alla dagar året runt. Våra kunder är medelstora och stora företag inom Stockholmsregionen som oavsett bransch har behov av översyn och förändring av sina processer och IT-miljöer avseende integration, säkerhet och prestanda. Våra projektledare har specialistkompetens inom de olika tjänster vi erbjuder. När det gäller drift och förvaltning av IT-infrastruktur föredrar Genti att arbeta med långsiktiga kundrelationer där kontinuitet och driftssäkerhet står i centrum. I linje med detta försöker vi i största möjliga utsträckning se till att samma konsulter finns tillgängliga för kunden över längre perioder. Denna personliga relation ger bättre kommunikation, tillvaratagande av resurser och ett effektivare arbetssätt.

Drifttjänst

Gentis konsulter har en lång erfarenhet och kompetens av IT-drift både i stora och små miljöer, regionalt och internationellt. Vi har jobbat med och för alla stora It-bolag som finns på marknaden.

Gentis konsulter har ett starkt personligt engagemang i sina kunder med goda referenser.

Genti är Stockholmsbaserat och når er snabbt, alla våra konsulter bor och verkar i Stockholmsområdet.

Genti gör en analys av er IT-drift och kommer med förslag om hur er IT-miljö kan standardiseras och utvecklas. Analysen görs tillsammans med er så att vi säkerställer att vi fångar upp era behov för hur IT-miljön utvecklas så att den passar era behov och visioner. Den analysen är leverantörsoberoende och ni kan utifrån den fritt välja en annan leverantör än Genti för er IT-drift.

Genti jobbar proaktivt och övervakar konstant er IT-miljö för att minimera riskerna för driftsstörningar, vi ser till att er IT-miljö alltid är uppdaterad med de senaste säkerhetspatcharna och antivirusdefinitioner.

Genti kan alla OS och klient plattformar som finns på marknaden och är lika hemma på Windows som på Mac och Open Source lösningar.

Genti är er kompletta IT-partner, förutom Driftstjänst kan Genti erbjuda:

  • Inköp och upphandlingsstöd
  • Budget och planeringsstöd
  • Projektledning, driftsledning och arkitektur
  • Service management, processtöd
  • Dokumentation

Service Management

GENTI tillhandahåller ITIL-expertis, såväl generell som specialiserad inom områden så som Configuration-, Change-, Release- och Delivery management. Vi sätter ett stort värde i förändringsarbetet hos våra kunder. Vår erfarenhet har visat oss att för att detta skall bli framgångsrikt räcker det sällan med enbart strukturerade processer utan ofta krävs också en förändring i människors attityd och beteende gentemot tjänsteleveranser, vilket vi också tar hänsyn till när vi utvecklar våra kunders processer.

Projektledning

De viktigaste ingredienserna vid införande av ny infrastruktur eller förändring av befintliga system är att projektledningen har rätt kunskap samt ett analytiskt och flexibelt tänkande. Bästa lösningen är inte alltid en helt ny struktur utan i många fall en vidareutveckling av den gamla. Oavsett vilket ser Genti till att rätt kompetens finns hos de konsulter som tar sig an ditt system vare sig det gäller nyinförande eller vidareutveckling..

LÅT OSS JOBBA IHOP

Hör av dig till oss, så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och hur vi har hjälpt andra företag